Products

Smart Retail Solutions

Giải pháp cho ngành bán lẻ thông minh được xây dựng trên một nền tảng đám mây được phát triển riêng cho các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Nền tảng này đơn giản hóa việc nhắm mục tiêu, tương tác và giữ chân khách hàng

Với mục đích tiếp thị tại cửa hàng, phân tích cửa hàng và quản lý cửa hàng . Nền tảng đám mây cung cấp  API RESTful mở để tích hợp đa giải pháp, cho phép các nhà bán lẻ tối ưu hóa quản lý cửa hàng hiệu quả hơn.

Read More