Blog

TP.HCM: Nhiều trường, lớp thông minh ra đời

Cùng vi vic xây dng TP.HCM tr thành đô th thông minh, vic xây dng trưng hc thông minh cũng là mt nhim v trng tâm đưc ngành GD-ĐT TP đy mnh trong năm hc này. Ngoài các đơn v thí đim, nhiu trưng hc không thuc đ án cũng đã ch đng thc hin...

Xem thêm

Biển báo kỹ thuật số giúp chống tội phạm

Công nghệ hiển thị kỹ thuật số giúp phân phối thông tin cập nhật, cảnh báo và thông tin quan trọng cho công chúng để giúp ngăn chặn tội phạm, bắt giữ những người trong diện nghi phạm và cải thiện sự an toàn. Từ các vùng lân cận riêng lẻ đến các thành phố cho các quốc gia nói chung, truyền thông kỹ thuật số cung cấp một nền tảng để chia sẻ thông tin thời gian thực trên bất kỳ loại màn hình nào.

Xem thêm
<<12>>